Senior Business Intelligence Consultant
Location: Kraków

Who are we looking for:

We are looking for specialists with an open and analytical mind, people with initiative and boundless energy to help us manage and turn data into the best business solutions.

We need data analysis and modern technologies enthusiasts for whom IT consulting is something more than plain data analysis.

We are seeking candidates who are able to predict trends, see the dependence and offer solutions that bring real benefits to the clients.

That is the environment we create In Elitmind, and those are the people we work with every day. You can be one of us!

 

What are you going to deal with?


Business Intelligence is a differentiated and dynamic branch in which you learn something new every day.

Your tasks will include:

 • Creating top-quality business solutions based on the best practices and most recent Microsoft solutions ( on-premise architecture and Cloud).
 • Data analysis and exploration, as well as providing technical supervision and implementation of BI architecture. It also entails building lasting relationships with clients and taking the role of Architect and Project Leader.

 

What we require?

 • At least 6 years’ experience in the field of Microsoft Business Intelligence.
 • Experience in the analysis of business requirements and designing Business Intelligence class solutions, especially the architecture of Data Warehouse (Kimball or Data Vault), and OLAP or Tabular base.
 • Perfect knowledge of tools such as: Microsoft BI: SQL Server, SSIS, SSAS, Power BI, as well as experience in Azure projects (Azure DWH, Data Lake, Data Factory).
 • Continued willingness to upgrade own qualifications, especially in the area of the most recent solutions.
 • Command of English (advanced level).
 • Microsoft Certification in the area of Data Platform and Business Intelligence would be a great asset.
 • Experience as a Project Manager or Team Leader would be an advantage.

WHAT DO WE OFFER?

top top top
Top-notch projects you cannot get bored with Most recent technologies, tools and support from an experienced team Comfortable and spacious office
top top top
Inspiring trainings, certification of Microsoft and leaders who support Your professional development Flexible working hours and partially remote work – (within reason, obviously) Friendly environment and direct communication allowing for unhampered work, exchange of ideas and steady development
top top
Private medical care
or Multisport card (you choose)
Project bonuses
APPLY
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELITMIND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 87, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000581007, NIP: 5242786047 , REGON: 362766954, e-mail kontaktowy: contact@elitmind.com
 2. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb wykonania umowy łączącej Panią/Pana z ELITMNID sp. z o.o. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotów współpracujących z ELITMNID sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług księgowych, prawnych, HR, i innych wspierających działalność Administratora oraz Klientów Administratora w celu wykonania umowy z nimi zawartej.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych i roszczeń cywilnych tj. nie mniej niż 7 lat, a w przypadku stosunku pracy 50 lat. 
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Posada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy łączącej Panią/Pana z ELITMNID sp. z o.o.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 9. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Pani/Panu, proszę nie umieszczać ich w swoich dokumentach. Pani/Pana zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.