Starszy Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej
Miejsce pracy:
Poznań

Twoje zadania:

 • sporządzanie rocznych i miesięcznych jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w oparciu o MSSF (3 spółki)
 • przygotowywanie kalkulacji rezerw
 • wycena instrumentów finansowych
 • sporządzanie sprawozdań do Instytucji Zewnętrznych tak jak GUS, NBP, instytucje finansowe
 • przygotowywanie kalkulacji podatku odroczonego
 • koordynacja procesu zamknięcia okresu sprawozdawczego
 • bieżąca współpraca z działem kontrolingu
 • współpraca z audytorem zewnętrznym oraz doradcami Spółki
 • proponowanie nowych rozwiązań, które przyniosą jakość i usprawnią proces sporządzania sprawozdań finansowych

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego z zakresu finansów i rachunkowości/ekonomii,
 • min. 2 letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku specjalisty ds. sprawozdawczości finansowej w oparciu o MSSF- warunek konieczny
 • bardzo dobrej znajomości Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • zainteresowania i chęci rozwoju w temacie sprawozdawczości i znajomości zasad sporządzania sprawozdań finansowych
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności programu Excel,
 • zdolności analitycznego myślenia
 • umiejętności pracy w zespole, samodzielności, odpowiedzialności za powierzone zadania, terminowości
 • znajomości programu SAP
Oferujemy:
Aplikuj