Data Scientist
Miejsce pracy:
Poznań


Twoje zadania:

 • identyfikacja obszarów, w których można usprawnić procesy biznesowe poprzez wykorzystanie metod analitycznych
 • tworzenie rozwiązań w oparciu o analizy ekonometryczne, data mining i machine learning
 • zarządzanie prowadzonym projektem analitycznym - ustalenie harmonogramu projektu, planowanie spotkań z osobami z biznesu, monitorowanie postępów projektu, terminowe dostarczanie wyników
 • koordynacja pracy analityków i inżynierów danych przypisanych do projektu 
 • implementacja rozwiązań w biznesie (automatyzacja procesów analitycznych, budowanie raportów)
 • utrzymanie systemów analitycznych napisanych w języku R na dużych zbiorach danych (m.in. praca w środowisku Microsoft Azure)

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego w obszarze informatyki, statystyki, matematyki, ekonometrii
 • doświadczenie w roli statystyka/analityka z dobrą znajomością ekonometrii i machine learning
 • zdolność do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku, pod presją czasu
 • znajomość R lub Python, SQL
 • znajomość pracy projektowej, umiejętność zarządzania projektami i priorytetyzacji  zadań
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1
Oferujemy:
Aplikuj