Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych
Miejsce pracy: Gdynia

Wiemy, że firma to ludzie, dlatego szczególnie ważne są dla nas przyjazne relacje i zrównoważony rozwój. To szacunek do drugiego człowieka wyznacza standardy naszej pracy.

BEST S.A. to jedna z czołowych polskich firm finansowych, od 1997 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządzamy dużymi portfelami wierzytelności nieregularnych, rozwiązując problem braku terminowości rozliczeń między stronami umów i przywracając równowagę na rynku usług finansowych. Jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie, a naszą działalność prowadzimy w oparciu o 3 kluczowe wartości: WIEDZĘ, ETYKĘ, SKUTECZNOŚĆ. Nasza praca nie zawsze jest łatwa, ale wiemy, że to, co robimy, ma ogromne znaczenie.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Miejsce pracy: Gdynia

Główne zadania

 • monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Grupie Kapitałowej BEST S.A. oraz opracowanie w tym zakresie raportów i rekomendacji do doskonalenia dla administratorów danych
 • udział w przygotowywaniu projektów zmian i aktualizowaniu dokumentów legislacji wewnętrznej dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych
 • przygotowanie szkoleń i akcji edukacyjnych z obszaru przetwarzania danych osobowych
 • sporządzanie opinii i rekomendacji dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w Spółce
 • konsultowanie dokumentów formalnych związanych z przetwarzaniem danych, w tym treści porozumień i umów o współpracy lub powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 • udział w procesie oceny dostawców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów o ochronie danych osobowych
 • udział w procesach zarządzania incydentami w obszarze naruszeń ochrony danych osobowych
 • udział w procesach oceny ryzyka i oceny skutków dla procesów przetwarzania danych osobowych
 • udział w procesie odpowiedzi na reklamacje, skargi i wnioski dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych u administratora danych i nadzór nad prawidłowością procesu wykonywania żądań osób, których dane są przetwarzane, wynikających z art. 15 – 22 RODO
 • udział w przygotowaniu projektów pism do PUODO i kontakty z organem nadzorczym

Wymagania

 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych
 • bardzo dobrej znajomości wytycznych Grupy Roboczej Art. 29
 • wykształcenia wyższego prawniczego
 • mile widziane doświadczenia na podobnym stanowisku, szczególnie dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych w grupach kapitałowych

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • elastyczne godziny pracy
 • prywatną opiekę medyczną
 • kafeterię My Benefit (w tym dofinansowanie do karty Multisport)
 • program Work-Life Balance (m.in. owocowe środy, grywalizacja firmowa Play BEST)
 • dodatkowe benefity dla Pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • pracę w grupie pasjonatów i profesjonalistów
 • przyjazną kulturę organizacyjną
 • udział w projektach strategicznych
 • szkolenia, programy rozwojowe, kulturę dzielenia się wiedzą
Aplikuj