Impel Business Solutions to firma BPO/SSC z ponad 17 letnim doświadczeniem na rynku. Działamy poprzez doradztwo procesowe, robotyzację czynności biznesowych, administrację HR, procesy księgowe i zarządzanie dokumentacją.

Specjalizujemy się w nowoczesnych, bezpiecznych i optymalnych rozwiązaniach dla firm. Więcej na temat naszej strategii dowiesz się na stronie www: https://bpo.impel.pl/

Zastępca Głównego Księgowego
Miejsce zatrudnienia: Wrocław
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzonych Spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości, MSR oraz przepisami prawa podatkowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów okresowych na GPW, dokumentacji podatkowej (CIT i VAT) i statystycznej (GUS,NBP)
 • przygotowywanie raportów na potrzeby kadry zarządzającej, Zarządu Spółek, banków i instytucji zewnętrznych,
 • przygotowywanie i wdrażanie wewnętrznych standardów z zakresu księgowości,
 • kontrola dokumentów źródłowych od względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi,
 • współudział w opracowywaniu instrukcji i procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obszaru księgowego w strukturach grupy,
 • reprezentowanie Spółek przed instytucjami zewnętrznymi – US, ZUS, GUS, PFRON, NBP, Urząd Celny, banki, audytorzy.
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowany kierunek Rachunkowość lub Finanse,
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości, MSR, prawa podatkowego oraz przepisów dot. sporządzania raportów okresowych przez emitentów papierów wartościowych,
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy, umiejętność budowania pozytywnych relacji w zespole, rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • silna i dynamiczna osobowość,
 • postawa prokliencka, świadomość biznesowa,
 • ustawiczna gotowość do poszerzania kompetencji zawodowych,
 • dobra znajomość MS OFFICE, w szczególności EXCEL,
 • mile widziany Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • mile widziana umiejętność obsługi systemów: SAP i IMPULS
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku usług outsourcingowych
 • możliwości nauki i rozwoju zawodowego
 • udział w projektach zmierzających do usprawnienia procesów biznesowych w spółce,
 • poznanie nowoczesnych technologii i narzędzi do automatyzacji procesów księgowych,
 • możliwość zdobycia wiedzy i certyfikatów poprzez szkolenie z zakresu Lean Management,
 • wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy: możliwość dofinansowania do studiów, szkolenia, dostęp do firmowej biblioteki książek i multimediów
 • możliwość realizowania własnych, innowacyjnych pomysłów
 • dofinansowanie systemu kafeteryjnego: Multisport, ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka zdrowotna, posiłki w Lunch Roomie
 • przyjazna atmosfera pracy w zespole
Aplikuj