Starszy Księgowy ds. Ewidencji Majątku Trwałego
Miejsce pracy:
Poznań

Twoje zadania:

 • koordynowanie działań związanych z ewidencjonowaniem składników rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i przepisów prawa podatkowego
 • wsparcie w nadzorze nad ewidencją umów leasingu zgodnie z MSSF 16
 • analizowanie i raportowanie danych dotyczących stanu i zarządzania składnikami majątku firmy
 • odpowiedzialność za realizację zadań projektowych związanych z prowadzeniem ewidencji majątku trwałego Spółki
 • udział we wdrażaniu innowacji w zintegrowanym systemie SAP
 • identyfikacja kluczowych ryzyk w zdarzeniach związanych z obszarem majątku trwałego

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawnych z zakresu rachunkowości, MSSF (ze szczególnym uwzględnieniem MSSF 16 i MSR 16) oraz prawa podatkowego
 • umiejętności obsługi systemu SAP, znajomość SAP-RE będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenia na podobnym stanowisku pracy
 • praktyki w pracach projektowych
 • dobrej znajomości Excel, Word
 • dokładności i skrupulatności
 • myślenia analitycznego i zdolności realistycznej oceny sytuacji
Oferujemy:
Aplikuj