Czy wiesz, że:

 • Pentacomp Systemy Informatyczne SA jest producentem rozwiązań informatycznych
  i dostawcą profesjonalnych usług IT dla dużych przedsiębiorstw i sektora publicznego.
 • Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w realizacji strategicznych projektów
  dla największych w Polsce organizacji.
 • Technologia jest naszą pasją, a trudności są dla nas wyzwaniem.

Jesteś inspirującym przywódcą i strażnikiem procesu w jednym?

Z łatwością nawiązujesz kontakty i budujesz pozytywne relacje w zespole ?

Potrafisz rozwiązywać konflikty, a także uczyć zespół jak sobie z problemami radzić ?

Rozumiesz i wierzysz w podejście zwinne?


Dołącz do nas jako:

Scrum Master
Miejsce pracy: Warszawa

Czym się będziesz zajmować:

 • udziałem w projektach informatycznych związanych z wytwarzaniem oprogramowania w roli Scrum Mastera
 • coachingiem zespołu w zakresie stosowania zwinnych praktyk, wspieraniem samoorganizacji zespołu
 • wdrażaniem metod i rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności zespołów oraz jakości produktów
 • moderowaniem spotkań scrumowych
 • eskalowaniem ryzyk i problemów oraz proaktywnym usuwaniem przeszkód ograniczających postępy zespołu
 • dbaniem o stosowanie zasad i procesów zgodnych z metodą Scrum przez Zespół Deweloperski i Product Ownera

Przydatne będzie jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe ( plus za informatyczne lub techniczne)
 • certyfikat Professional Scrum Master (I)
 • doświadczenie w pracy na stanowisku pełnoetatowego Scrum Mastera - minimum 1 rok
 • praktyczne doświadczenie w pracy w zespołach developerskich (udział bezpośredni w pracach wytwórczych w roli członka Zespołu) - minimum 3 lata
 • znajomość procesów oraz metodyk wytwórczych oprogramowania
 • zainteresowanie nowymi technologiami
 • doświadczenie w pracy z JIRA lub innymi aplikacjami wspierającymi pracę zespołu Scrumowego

Ucieszymy się dodatkowo jeśli masz:

 • certyfikat Professional Scrum Master (II)
 • umiejętność prowadzenia szkoleń i warsztatów w zakresie Scrum
  i zwinnego podejścia do wytwarzania oprogramowania
 • praktyczne doświadczenie w zastosowaniu Lean Software Development

Co możemy zaoferować:

 • dużą samodzielność i możliwość wdrażania własnych pomysłów
 • pracę w gronie specjalistów z wieloletnim doświadczeniem
 • rozwój - oferujemy szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, jak i konferencje branżowe
 • stabilną formę zatrudnienia - Umowę o pracę lub B2B
 • mamy otwarte drzwi, do każdego możesz zwrócić się o pomoc
 • benefity - po okresie próbnym możesz skorzystać z pakietu kart sportowych i opieki medycznej Luxmed
 • niekorporacyjne podejście - jesteśmy elastyczni i dbamy o work-life balance
 • … a przede wszystkim świetną i serdeczną atmosferę w pracy!
APLIKUJ NA STANOWISKO

Informujemy, iż wypełniając powyższy formularz rekrutacyjny oraz załączając swoje CV wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w przedmiotowym formularzu oraz CV, przez Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 179 (lok. poziom +5), 02-222 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000282983, REGON: 012872179, NIP: 1181242640, kapitał zakładowy: 1 049 010,00 zł (wpłacony w całości), zwana dalej „Pentacomp”;
 2. Pentacomp zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@pentacomp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych, o którym mowa w pkt 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,
  b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą posiadać podmioty działające w imieniu i na zlecenie Pentacomp, w związku z prowadzonym procesem rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody w związku z prowadzeniem przyszłych rekrutacji, przy czym dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w do celów o których mowa w pkt 3;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;
 9. W oparciu o podane dane osobowe osób, Pentacomp nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO;
 10. Pani/Panu dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.