Microsoft Solutions Specialist
Miejsce pracy:
Poznań


Twoje zadania:  

 • utrzymanie systemów działających pod kontrolą systemów MS Windows Server  
 • konfiguracja I zarządzanie kontami użytkowników w Exchange Online 
 • administracja obecnym środowiskiem oraz wprowadzanie nowych usług w obszare Active Directory 
 • rozwój I utrzymanie systemów zarządzania tożsamością (Microsoft Identity Manager)  
 • rozwiązywanie problemów związanych z tożsamością użytkowników 

Do aplikowania zapraszamy osoby, które:  

 • posiadają doświadczenie w administracji Exchange Online oraz  Active Directory 
 • mogą wykazać się znajomością rozwiązania Microsoft Identity Manager 
 • biegle tworzą skrypty za pomocą PowerShell  
 • zarządzały dużą ilością kont użytkowników 
 • potrafią przekuć pomysł w techniczną implementację 
 • znajomość zagadnień związanych z administracja warstwą fizyczną (compute/storage) wraz z VMware  będzie dodatkowym atutem 
Oferujemy:
Aplikuj