W Schiever POLSKA budujemy relacje oparte na naszych 3 wartościach: Szacunek, Energia
i Niezależność. Promujemy równość w miejscu pracy poprzez politykę równych szans oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Do Centrali naszej firmy poszukujemy:

Specjalista ds. taryfikacji
Miejsce pracy:
Legnica
 • zatrudnienie na umowę o pracę i terminową wypłatę,
 • stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wdrożenie na stanowisko pracy,
 • szkolenia i możliwość kwalifikacji zawodowych,
 • premie uzależnione od wyników Twojej pracy,
 • prywatną opiekę medyczną, która kosztuje Cię jedynie 50gr miesięcznie (nieograniczony dostęp do lekarzy w 35 specjalizacjach, w tym np.: alergolog, ginekolog, chirurg, ortopeda, kardiolog, onkolog, okulista),
 • atrakcyjne świadczenia socjalne,
 • ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach,
 • z nami możesz pomóc innym, biorąc udział w wolontariacie pracowniczym Grupy Schiever Polska - „Dobroczynni”.
 • realizacja wyniku marży handlowej w oparciu o założenia handlowe,
 • aplikacja i realizacja polityki cenowej,
 • monitoring sytuacji rynkowej na poziomie cen u konkurentów,
 • aplikacja cen sprzedaży,
 • raportowanie wyników,
 • praca z programami lojalnościowymi.
 • bardzo dobrej znajomości Excel i pakietu OFFICE,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z narzędziami do zarządzania.

Administratorem danych osobowych jest Schiever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań ("Administrator"):

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zatrudnienie wybranego kandydata, na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Schiever Polska Sp. z o.o., portale rekrutacyjne oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do GIODO z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, a od 25 maja 2018 r. do zastępującego go Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Podanie danych jest wymogiem umownym, jest ono dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji