Magazynier Łozienica

Czy wiesz, że 80% naszych pracowników jest zadowolonych ze swojej pracy i poleciłoby pracę w FIEGE swoim znajomym bądź członkom rodziny, a 10% naszej załogi stanowią pracownicy, którzy awansowali w ramach struktur firmy?

Do naszego zespołu w Łozienicy (teren Goleniowskiego Parku Przemysłowego) poszukujemy:

 

Magazynier Łozienica Goleniowski Park Przemysłowy

 Co możesz zyskać dołączając do Naszego zespołu?

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu umowy o pracę w firmie, która w tym roku uzyskała tytuł "Solidnego Pracodawcy Roku 2018"
 • Atrakcyjny pakiet benefitów (m.in.: bezpłatną prywatną opiekę medyczną, darmowe owoce, możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia na życie),
 • Wynagrodzenie do 3000 zł  (podstawa + premia miesięczna), z gwarantowaną podwyżką po roku czasu.
 • Gwarantujemy bezpłatny transport pracowniczy z wybranych kierunków
 • Realną perspektywę awansu wewnątrz struktur firmy 
 • Możliwość nauki i rozwoju (darmowe lekcje języka angielskiego, Akademia Rozwoju FIEGE).
 • Pracę, do której przychodzi się z przyjemnością, bo jesteśmy zespołem ludzi, który stawia na dobrą atmosferę w pracy!

Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie:

 • Prowadzenie prostych czynności administracyjnych związanych z gospodarką
  magazynową.
 • Przyjęcie towaru i magazynowanie
 • Obsługa skanera
 • Przygotowanie towarów do wysyłki
 • Prowadzenie prostych zadań administracyjnych związanych z procesem magazynowym
 • Informowanie przełożonego o nieprawidłowościach w procesie logistycznym

Aplikuj do Nas jeżeli:

Jeśli lubisz pracę w zespole, jesteś odpowiedzialny/a i skrupulatny/a, a dokładność to Twoje drugie imię, jesteś zmotywowany/a i szukasz pracy na dłużej, a dodatkowo jesteś dyspozycyjny/a do pracy dwuzmianowej - dołącz do nas! Nie stawiamy barier, zatrudniamy osoby w różnym wieku…

Fiege sp. z o. o., ul. Prosta 16, 72-100 Łozienica 
Magazyn numer 1

e-mail: rekrutacja.lozienica@fiege.pl

tel.: 601 470 215

tel.: 509 773 502

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Sp. z o. o. z siedzibą
  w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege Sp. z o.o., w związku
  z realizacją umów na rzecz tych klientów;
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Sp. z o. o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Aplikuj