Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy wiodącym producentem opraw oświetleniowych, które trafiają do Klientów z ponad 100  krajów na całym świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Asystent Konstruktora
Miejsce pracy: Wilkasy (pow. giżycki)
 • opracowywanie specyfikacji wyrobów opraw oświetleniowych,
 • doskonalenie istniejących wyrobów oraz wdrażanie ich do produkcji,
 • współtworzenie dokumentacji technicznej i konstrukcyjno-montażowej,
 • współpraca z pozostałymi inżynierami procesów nad rozwojem produktu,
 • opracowywanie przyrządów i narzędzi specjalnych do produkcji.
 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • znajomość AUTOCAD oraz SolidEdge w stopniu co najmniej dobrym,
 • znajomość zagadnień materiałoznawstwa oraz procesów technologicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność i terminowość w realizacji zadań,

prawo jazdy kat. B.

•    zatrudnienie na umowę o pracę w firmie będącej liderem w branży,
•    ciekawą pracę w dynamicznym i otwartym zespole,
•    możliwość  rozwoju zawodowego,

Aplikuj

Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych w procesie rekrutacji

 

 1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych podanych przez osobę przesyłającą dokumenty aplikacyjne są wspólnie Spółki Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM, związane porozumieniem o współadministracji (dalej jako „Współadministratorzy”). Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.essystem.pl oraz www.wilkasy.essystem.pl. Współadministratorzy celem prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych i następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Inspektor Ochrony Danych, ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków, adres mailowy: inspektorodo@essystem.pl.
 2. [Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 3. [Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów.
 4. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Przetwarzanie ich na cele innych rekrutacji wymaga odrębnej zgody.
 5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne.
 8. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Oświadczam, że klauzule informacyjne zostały mi doręczone, przeczytałam je i się z nimi zapoznałem.