Marketing Manager
Lokalizacja: Warszawa

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem marketingu? Prezentujesz doskonałe zdolności organizacyjne? Wyróżnia Cię samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów?

Dołącz do nas jako:

Marketing Manager

 

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • Koordynowanie wszystkich działań marketingowych i komunikacyjnych w firmie
 • Tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej, budżetów marketingowych i mediaplanów
 • Analizowanie wyników kampanii i ich optymalizacja
 • Zarządzanie procesem tworzenia materiałów printowych, skryptów oraz landing page dla wszystkich produktów
 • Ścisła współpraca z działem sprzedaży oraz zarządem
 • Tworzenie i realizacja strategii pozyskania nowych klientów, ale także utrzymania obecnych
 • Prowadzenie raportów mających na celu mierzenie skuteczności kampanii;
 • Kształtowanie strategii PR
 • Monitorowanie działań konkurencji
 • Zarządzanie zespołem marketingu
 • Koordynowanie współpracy z firmami zewnętrznymi

Jeżeli:

 • Posiadasz kilkuletnie doświadczenie w marketingu na stanowisku bezpośrednio raportującym do Zarządu / Dyrektora Zarządzającego / Dyrektora Generalnego
 • Znasz aktualne trendy obowiązujące w digital marketingu, marketingu on-line, posługujesz się nowoczesnymi narzędziami marketingowymi wspierającymi kampanie produktów
 • Różne formy i metody dotarcia do klienta w celu generowania leadów i sprzedaży online nie są Ci obce;
 • Stawiasz na sprawdzanie efektów swoich działań i weryfikujesz je w czasie, a metodologia OKR nie jest Ci obca;
 • Umiesz łączyć myślenie kreatywne z analitycznym;
 • Masz praktyczną umiejętność przygotowywania raportów, prezentacji;
 • Masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • Masz wysoką motywację i angażujesz się w pracę
 • CHCESZ SIĘ ROZWIJAĆ!

Aplikuj!

 

Co oferujemy?

 

 • Możliwość osobistego wpływu na rozwój firmy. Jako Marketing Manager będziesz mieć realny wpływ na budowanie strategii firmy.
 • Możliwość uczestnictwa w prestiżowych szkoleniach
 • Jesteśmy marką premium. Nasza oferta została przygotowana z myślą o wymagających przedstawicielach elity biznesowej. Ręczymy za jakość naszych produktów i usług: sprzedajemy rozwiązania wysoko cenione przez naszych klientów – takie, z których sami chętnie korzystamy.
 • Poznasz ciekawych i inspirujących ludzi. ICAN to społeczność pracowników, trenerów i klientów, których charakteryzuje ciekawość świata, chęć rozwoju i myślenie „out of the box”. W naszym zespole trudno się nudzić, a czas spędzany w pracy – choć często intensywny i pełen wyzwań – mija nam w dobrej atmosferze.
 • Zapewniamy bezpłatne ubezpieczenie medyczne. Możesz zaprosić do niego także osobę towarzyszącą.
 • To bardzo przyziemne, ale… łatwo dojedziesz do pracy :) Siedziba ICAN Institute mieści się nieopodal stacji Metro Wilanowska.

 

To jak? Chcesz sprawdzić się w takiej roli?

Aplikuj

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387,tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@hbrp.pl.
 2. ICAN przetwarza dane osobowe:
 3. gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych*);
 4. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy ciążących na ICAN związanych z procesem rekrutacji, jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), a jeśli podane przez Panią/Pana dane osobowe nie są wymagane przepisami prawa, prowadząc proces rekrutacji ICAN przetwarza takie dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 5. w przyszłych rekrutacjach na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 6. w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ICAN, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ICAN (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, jakie może podnosić ICAN i jakie mogą być podnoszone wobec ICAN.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 10. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy ICAN przetwarza Pani/Pana dane w prawnie uzasadnionym interesie. ICAN może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych interesów ICAN nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub podstawowych praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. 
 13. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ICAN, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 14. Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).