Budimex SA to największa i najbardziej dynamiczna spółka giełdowa działająca w branży budowlanej w Polsce nieprzerwanie od 1968r.

Naszym głównym udziałowcem jest Ferrovial – światowy lider w infrastrukturze transportowej zatrudniający ponad 70 000 pracowników i działający w ponad 15 krajach na świecie. Mając status generalnego wykonawcy realizujemy inwestycje w sektorach budownictwa: kubaturowego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego.  

W związku z intensywnym rozwojem firmy, do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:

Product Owner
Miejsce pracy: Warszawa

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Zapewnienie wizji, celów i kontekstu produktów,
 • Zarządzanie budżetem produktów,
 • Zbieranie wymagań dla zmian w produktach oraz zarządzanie nimi we współpracy z jednostkami biznesowymi (zarządzanie backlogiem produktów),
 • Koordynacja działań i współpraca z dostawcami oraz z zespołami Biura Informatyki zaangażowanymi  w rozwój i utrzymanie produktów,
 • Realizacja testów zmian w produktach, w tym tworzenie kryteriów ich akceptacji i scenariuszy testowych,
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji i budowanie relacji z interesariuszami,
 • Współpraca z innymi Product Owner w zakresie dobrych praktyk realizacji zwinnej zmian i utrzymania produktów,
 • Merytoryczne wsparcie dla zespołów zaangażowanych  w cykl życia produktów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Co najmniej 3 lat doświadczenia w roli Product Owner lub w praktycznej realizacji projektów informatycznych,
 • Umiejętności zrozumienia potrzeb biznesowych i dostarczania rozwiązań, które je wypełnią,
 • Dobrej znajomości metodyk zwinnych (Scrum, Agile),
 • Analitycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów,
 • Nastawienia na ciągły rozwój zarówno na poziomie indywidualnym jak i zespołowym,
 • Koncentracji na kliencie i budowanie dobrych i silnych relacji z jednostkami biznesowymi,
 • Otwartości na współpracę oraz proaktywności i samodzielności w działaniu,
 • Dobrej znajomości języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość technik i metodyk zarządzania projektami (PMP, Prince 2, TenSteps, Waterfall),
 • Znajomość metody pracy kreatywnej w procesie zbierania wymagań i projektowania rozwiązań (Design Thinking),
 • Doświadczenie w pracy przy wdrożeniach i/lub rozwoju oprogramowania,
 • Znajomość zasad wytwarzania oprogramowania.
Aplikuj
opis opis opis opis

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040, Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt telefon: 22 623 60 00. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

(art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dane.osobowe@budimex.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: LINK. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres pięciu lat od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym: LINK