top
Czy wiesz, że:
 • Jesteśmy drugim co do wielkości producentem piwa w Polsce?
 • W 2016 roku sprzedaliśmy 11,7 mln hektolitrów piwa osiągając przychody netto na poziomie 2 393 mln złotych?
 • Jesteśmy liderem w branży piwnej w obszarze innowacji i w kategorii premium?
 • Należymy do międzynarodowego koncernu – Grupy Heineken i jesteśmy trzecim co do wielkości rynkiem piwnym w Europie?
Specjalista ds. BHP
Miejsce pracy: Leżajsk

Twoje zadania:

 • Pełnienie roli specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Motywowanie i inspirowanie całego personelu do zaangażowanego przestrzegania standardów bezpieczeństwa
  oraz dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 • Wspomaganie działań kierownictwa na rzecz zapewnienia zgodności z wymaganiami korporacyjnego programu bezpieczeństwa oraz obowiązującym prawem.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej, analiza danych dotyczących wypadków, a także analizowanie nowych procesów, maszyn i urządzeń pod kątem potencjalnego niebezpieczeństwa; prowadzenie analizy zagrożeń i oceny bezpieczeństwa dla danego stanowiska pracy.
 • Koordynowanie realizacji badań pomiarów czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla zdrowia występujących
  w środowisku pracy wraz z prowadzeniem obowiązującej w tym zakresie dokumentacji
 • Przeprowadzanie planowych kontroli i inspekcji w dziedzinie BHP i PPOŻ
 • Nadzór i zatwierdzanie zmian w procedurach i instrukcjach zgodnie z wymaganiami dokumentów nadrzędnych
  w tym Normy PN – N – 18001, OHSAS 18001.
 • Prewencja zagrożeń, przygotowywanie okresowych analiz i raportów związanych z bezpieczeństwem.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych dla pracowników 
 • Zapewnienie spełnienia wymagań korporacyjnego programu bezpieczeństwa Heineken, m.in. takich jak LOTO, bezpieczeństwo maszyn, prace na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych
 • Przeprowadzanie okresowej analizy danych np. obserwacji zachowań (Behavior Based Safety), zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 • przygotowanie oraz kontrola realizacji budżetu działu oraz udział w opracowaniu budżetu inwestycyjnego w celu spełnienia wymogów przepisów BHP

Czego poszukujemy:

 • Kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny
 • Kwalifikacje dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, zdobyte w międzynarodowym środowisku produkcyjnym
 • Praktyczne znajomość zasad i przepisów i zagadnień z zakresu BHP
 • Umiejętność promowania bezpieczeństwa w miejscu pracy 
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Otwartość, nastawienie na współpracę 
 • Wysoka komunikatywność 

Co możemy Ci zaoferować:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i pracę w systemie jednozmianowym
 • Premię miesięczną i świąteczną (2 razy w roku)
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych takich jak: karta sportowa, opieka medyczna - Lux Med, fundusz emerytalny, dofinansowanie do wakacji, świąteczny deputat piwny oraz stypendia naukowe i upominki mikołajkowe dla dzieci pracowników
Chcesz rozpocząć z nami zawodową przygodę?
bottom