Coty Student Academy
 

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska

DOŁĄCZ DO COTY!

Naszą firmę tworzą ludzie, również ci na początku swojej drogi zawodowej. Dlatego też stworzyliśmy program stażowy Coty Student Academy. Poszukujemy osób nastawionych na wyzwania, cechujących się nietuzinkowym myśleniem oraz inicjatywą. Podczas płatnego 3- lub 6-cio miesięcznego programu studenci będę mieli możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji oraz nauki pod skrzydłami najlepszych ekspertów branży beauty. Najlepsi natomiast otrzymają szansę na kontynuację współpracy z naszą firmą.

Wymagania

 

SZUKAMY CIEBIE JEŻELI:

 • Jesteś absolwentem lub studentem ostatnich lat
 • Interesujesz się branżą beauty
 • Chcesz zdobywać doświadczenie pod okiem ekspertów
 • Swobodnie komunikujesz się w języku angielskim
 • Cechuje Cię wrodzona ciekawość oraz chęć poznawania nowych rzeczy
 • Chcesz uczestniczyć w ciekawych projektach
 • Jesteś proaktywny oraz odważny w działaniu
 • Posiadasz łatwość budowania dobrych relacji

Oferujemy

 

OFERUJEMY

 • Płatny staż z perspektywą zatrudnienia
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Szansę poznania branży kosmetycznej
 • Rozwój poprzez realizację samodzielnych projektów i szkolenia
 • Możliwość budowania kariery w różnych obszarach biznesowych (Marketing, Sprzedaż, Finanse, Supply Chain, IT oraz HR)
 • Opiekę dedykowanego mentora i buddiego
 • Feedback i zaangażowanie firmy w proces Twojego rozwoju
 • Kulturę pracy opartą na wsparciu, współpracy oraz otwartości

O nas:

COTY jest jedną z największych na świecie firm kosmetycznych generującą dochody na poziomie około 9 miliardów dolarów amerykańskich, której głównym celem jest celebrowanie oraz wyzwalanie różnorodności piękna konsumentów. Jej potężne dziedzictwo biznesowe przyczyniło się do stworzenia kultowego portfela wiodących marek branży Beauty.

Do Polski COTY weszło w roku 1993. Od początku istnienia, Polski oddział firmy charakteryzował bardzo dynamiczny rozwój i dziś COTY Polska jest jedną z największych firm kosmetycznych działających na polskim rynku detalicznym, a marki COTY zajmują czołowe pozycje w swoich segmentach i są regularnie wyróżniane w konkursach branżowych.

Firma Coty wraz ze swoimi markami jest zaangażowana w szereg działań społecznych, a także stara się minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne.

Kto jest administratorem danych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 34a, 02-672 Warszawa, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. We wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: justyna_jezyna@cotyinc.com

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, przez okres 12 miesięcy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

 Odbiorcy danych

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy: justyna_jezyna@cotyinc.com