TRENER
Lokalizacja: Warszawa

ICAN Institute jest wydawcą polskiej edycji „Harvard Business Review”, najbardziej prestiżowego magazynu menedżerskiego na świecie i wyłącznym przedstawicielem Harvard Business Publishing Corporation w Polsce. Ponadto realizujemy wiele projektów konferencyjnych i szkoleniowych adresowanych do kadry menedżerskiej.

W związku z rozwojem i coraz większą liczbą prowadzonych programów rozwoju szukamy osób, które chciałyby rozpocząć z nami współpracę na stanowisku:

 

TRENER BIZNESOWY

 

Znasz się na biznesie i lubisz dzielić się swoją wiedzą? Ludzie słuchają Ciebie z zapartym tchem, a Twoje wskazówki pomagają im odnosić zawodowe sukcesy? Pora byśmy połączyli siły!

 

Jakie zadania chcemy Ci powierzyć?

 • realizacja wybranych modułów szkoleniowych adresowanych do kadry menedżerskiej wysokiego szczebla z zakresu sprzedaży, przywództwa, komunikacji zarządzania sobą czy zespołem,
 • prowadzenie bieżących konsultacji dla uczestników programów rozwoju i wspieranie ich w pokonywaniu trudności w obszarze Twojej specjalizacji,
 • doskonalenie i aktualizowanie zakresu merytorycznego prowadzonych modułów tematycznych – uzupełnianie ich o najnowsze dane, narzędzia oraz przykłady z Polski i ze świata,
 • udział w opracowywaniu i aktualizowaniu materiałów szkoleniowych we współpracy z koordynatorem projektu i radą programową,
 • najlepszym trenerom dajemy również możliwość zaistnienia na naszych konferencjach z cyklu Elite Sales Program oraz Elite Leadership Program, podczas których mogą oni występować na jednej scenie ze światowymi autorytetami typu dr Marshal Godlsmith, dr Alex Osterwalder czy prof. Hermann Simon.

Jakie są nasze oczekiwania?

 • kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, prezentacji i/lub projektów konsultingowych – zależy nam na tym, byś czuł się swobodnie w roli prowadzącego sesje szkoleniowe i przekazywał nową wiedzę w sposób atrakcyjny dla uczestników,
 • doświadczenie we współpracy z kadrą menedżerską wysokiego szczebla (w tym z zarządami firm) – nasi klienci są wymagający i z pewnością znajomość ich codziennych wyzwań pomoże Ci lepiej odpowiadać na ich potrzeby rozwojowe, ta wiedza ułatwi Ci również moderację grupy i jej zaktywizowanie w ramach zajęć,
 • wyższe wykształcenie, mile widziane studia MBA lub ekwiwalent – choć przede wszystkim zależy nam na Twojej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, dzięki któremu będziesz mógł nawiązać lepszy kontakt z uczestnikami szkolenia i odnosić się do praktycznego wymiaru prezentowanych treści,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dla międzynarodowych grup będzie dla nas dodatkowym atutem, choć nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy,
 • chęć rozwoju – w naszej firmie mamy zasadę, że nikt nie jest produktem skończonym, dlatego od wszystkich, a zwłaszcza naszych trenerów, oczekujemy nieustannego rozwoju i poszerzania horyzontów biznesowych.

Co oferujemy w zamian?

 • pracę w prestiżowej firmie o silnej marce i ugruntowanej pozycji na rynku – ICAN Institute i HBRP stały się synonimem sprawdzonych rozwiązań w biznesie, w związku z czym praca dla nas pomoże Ci zbudować lepszą markę osobistą,
 • kontakt z przedstawicielami czołowych firm działających na rynku polskim i okazję do budowania sieci prestiżowych relacji – nasze programy rozwoju przyciągają najlepszych prezesów, dyrektorów i menedżerów z całej Polski, a możliwość pracy z nimi to nie tylko szansa na poszerzenie kontaktów, lecz także zdobycia unikalnej wiedzy o ich własnych doświadczeniach,
 • realną możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji –wspieramy rozwój naszych współpracowników umożliwiając im udział w programach rozwoju, konferencjach i innych wydarzeniach biznesowych,
 • darmowy dostęp do naszych zasobów wiedzy – otrzymasz pełny dostęp do Biblioteki wiedzy HBRP z 14-letnim archiwum zawierającym ponad 26 000 stron opracowań, udostępnimy Ci również nagrania naszych konferencji czy szkoleń,
 • różne formy i elastyczne warunki współpracy – w zależności od naszych wspólnych ustaleń możemy Ci zagwarantować ustaloną liczbę godzin szkoleniowych i stałe źródło dochodów lub inne preferowane przez Ciebie rozwiązanie,
 • pełne wsparcie przy tworzeniu materiałów szkoleniowych – zaangażowani koordynatorzy projektów szkoleniowych wesprą Cię od strony technicznej oraz zapewnią obróbkę graficzną i językową materiałów, a rada programowa udzieli Ci wsparcia merytorycznego i pomoże dopasować treści do metodologii nauczania ICAN Smart LearningTM.

 

Aplikuj

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387,tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@hbrp.pl.
 2. ICAN przetwarza dane osobowe:
 3. gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych*);
 4. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy ciążących na ICAN związanych z procesem rekrutacji, jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), a jeśli podane przez Panią/Pana dane osobowe nie są wymagane przepisami prawa, prowadząc proces rekrutacji ICAN przetwarza takie dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 5. w przyszłych rekrutacjach na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 6. w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ICAN, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ICAN (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, jakie może podnosić ICAN i jakie mogą być podnoszone wobec ICAN.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 10. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy ICAN przetwarza Pani/Pana dane w prawnie uzasadnionym interesie. ICAN może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych interesów ICAN nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub podstawowych praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. 
 13. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ICAN, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 14. Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).