Grupa SCHIEVER POLSKA jest przedsiębiorstwem rozwijającym sieć hipermarketów AUCHAN i bi1. Podstawą naszego sukcesu jest satysfakcja klientów, którym zapewniamy najlepsze produkty o relatywnie niskich cenach i profesjonalną obsługę.

Specjalista ds. BHP
Miejsce pracy: Legnica

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę – 0,25 etatu,
 • stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • prywatną opiekę medyczną (nieograniczony dostęp do lekarzy w 35 specjalizacjach, w tym np.: alergolog, ginekolog, chirurg, ortopeda, kardiolog, onkolog, okulista)
 • atrakcyjne świadczenia socjalne: bony świąteczne, paczki, karnety sportowe, dofinansowanie do wczasów.

Zakres obowiązków:

• realizacja obowiązków służby BHP wynikających z rozporządzenia o służbie BHP,
• prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych,
• inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP,
• prowadzenie rejestru, sporządzanie, kompletowanie dokumentacji dot. wypadków przy pracy,
• współtworzenie wewnętrznych procedur, regulaminów oraz instrukcji z zakresu BHP oraz uczestnictwo w opracowywaniu instrukcji stanowiskowych i kart ryzyka zawodowego,
• sprawne zamawianie/wydawanie odzieży roboczej.

Oczekujemy:

• doświadczenia na analogicznym stanowisku,
• uprawnień do przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP,
• bardzo dobrej, praktycznej znajomość przepisów z obszaru BHP,
• umiejętności pracy na samodzielnym stanowisku oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzji.

Administratorem danych osobowych jest Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań ("Administrator"):

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zatrudnienie wybranego kandydata, na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Rella Investments Sp. z o.o., portale rekrutacyjne oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do GIODO z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, a od 25 maja 2018 r. do zastępującego go Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Podanie danych jest wymogiem umownym, jest ono dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji