Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych i AML
Miejsce pracy: Gdynia

Wiemy, że firma to ludzie, dlatego szczególnie ważne są dla nas przyjazne relacje i zrównoważony rozwój. To szacunek do drugiego człowieka wyznacza standardy naszej pracy.

BEST S.A. to jedna z czołowych polskich firm finansowych, od 1997 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządzamy dużymi portfelami wierzytelności nieregularnych, rozwiązując problem braku terminowości rozliczeń między stronami umów i przywracając równowagę na rynku usług finansowych. Jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie, a naszą działalność prowadzimy w oparciu o 3 kluczowe wartości: WIEDZĘ, ETYKĘ, SKUTECZNOŚĆ. Nasza praca nie zawsze jest łatwa, ale wiemy, że to, co robimy, ma znaczenie.

Główne obowiązki:

 • monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Grupie Kapitałowej BEST S.A. oraz opracowanie w tym zakresie raportów i rekomendacji do doskonalenia dla administratorów danych,
 • udział w przygotowywaniu projektów zmian i aktualizowaniu dokumentów legislacji wewnętrznej dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych,
 • sporządzanie opinii i rekomendacji dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w Spółce,
 • konsultowanie dokumentów formalnych związanych z przetwarzaniem danych, w tym treści porozumień i umów o współpracy lub powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
 • udział w procesie oceny dostawców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów o ochronie danych osobowych,
 • udział w procesach zarządzania incydentami, w obszarze naruszeń ochrony danych osobowych,
 • udział w procesach oceny ryzyka i oceny skutków dla procesów przetwarzania danych osobowych,
 • udział w procesie odpowiedzi na reklamacje, skargi i wnioski dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych u administratora danych i nadzór nad prawidłowością procesu wykonywania żądań osób, których dane są przetwarzane, wynikających z art. 15 – 22 RODO,
 • udział w przygotowaniu projektów pism do PUODO i kontakty z organem nadzorczym,
 • przygotowanie szkoleń i akcji edukacyjnych z obszaru przetwarzania danych osobowych i AML,
 • analiza transakcji oraz ocena ryzyka klientów i instytucji obowiązanej,
 • opiniowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych w zakresie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • współpraca z regulatorem i raportowanie do GIIF.  .

Oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych,
 • bardzo dobrej znajomości wytycznych Grupy Roboczej Art. 29,
 • znajomości zagadnień z obszaru AML,
 • wykształcenia wyższego prawniczego,
 • dobrej znajomości MS Office, w szczególności MS Excel,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B1-B2,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w kilkunastoosobowym zespole doświadczonych prawników, gwarantujący rozwój kompetencji zawodowych
 • elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kafeterię My Benefit (w tym dofinansowanie do karty Multisport),
 • program Work-Life Balance (m.in. owocowe środy, grywalizacja firmowa Play BEST, premie za dojazdy rowerem do pracy i wsparcie innych aktywności sportowych),
 • pracę w grupie pasjonatów i profesjonalistów,
 • wyjątkowo przyjazną kulturę organizacyjną,
 • szkolenia, programy rozwojowe, kulturę dzielenia się wiedzą,
 • udział w projektach strategicznych.

Dołącz do Grupy BEST i spójrz na pracę inaczej!

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV poprzez przycisk Aplikuj.
Aplikuj