Główny Kluczowy Użytkownik Systemu SAP ERP/CO
Miejsce zatrudnienia: Wrocław
 • Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za konfigurowanie, wdrażanie i utrzymanie modułu kontrolingu w systemie SAP ERP dla spółek Grupy Impel.

 

Podstawowe zadania i odpowiedzialności na stanowisku:

 • konfiguracja i modyfikacja modułu SAP/CO, w tym opiniowanie i testowanie zmian
 • inicjowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie działań i procesów w module SAP/CO
 • wdrażanie, modyfikacja i utrzymanie modeli biznesowych w systemie, w tym nadzór nad spójnością oraz prawidłowością danych podstawowych obiektów CO w systemie SAP oraz modeli biznesowych, w tym rozliczeń w ramach modułu
 • opracowywanie i modyfikacja procedur i ustaleń wewnętrznych regulacji dot. utrzymania modułu SAP/CO
 • wsparcie dla użytkowników końcowych w module SAP/CO
 • organizacja i prowadzenie szkoleń
 • zarządzanie uprawnieniami dla użytkowników końcowych, w tym opracowywanie i modyfikacja ról
 • wsparcie procesu budżetowania z wykorzystaniem modułu SAP/CO
 • wsparcie raportowania w module SAP/CO

Od Kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym, informatycznym lub pokrewnym
 • minimum 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • dobrej znajomości procesów biznesowych i ich konfiguracji w ramach SAP ERP/CO
 • swobodnego poruszania się po systemie (znajomość transakcji i tabel SAP)
 • doświadczenia przy wdrażaniu projektów
 • umiejętności analitycznego myślenia i samodzielności
 • umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami pakietu MS Office (w szczególności Excel; mile widziana znajomości podstaw programowania z wykorzystaniem języka VBA)
 • umiejętności w zakresie współpracy i komunikacji
Aplikuj