top
Czy wiesz, że:
 • Jako jedni z pierwszych na świecie wdrożyliśmy filtrację membranową piwa,
 • Nasza warzelnia jest wyposażona w jedną z największych kadzi filtracyjnych w Europie,
 • Stosujemy system automatycznych pomiarów jakościowych piwa na dziale filtracji i na liniach rozlewniczych,
 • Posiadamy nowoczesne laboratorium wyposażone, między innymi, w chromatograf gazowy.

 

Inspektor ds. Jakości
Miejsce pracy: Warka

Twoje zadania:

 • Realizacja Polityki Jakości Grupy Żywiec i celów z niej wynikających poprzez wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z zasadami Zintegrowanego Systemu Zarządzania i systemu jakości analiz Labstar,
 • Wykonywanie podstawowych analiz fizyko-chemicznych surowców, półproduktów i piwa gotowego oraz analiz specjalistycznych (chromatografia gazowa, analizy sensoryczne),
 • Dokumentowanie i raportowanie wyników analiz surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów gotowych,
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń laboratoryjnych przez ich bieżące czyszczenie, kalibrację i serwisowanie,
 • Wspieranie systemu zwalniania partii piwa gotowego poprzez wykonywanie analiz do kalibracji sprzętu in-line na liniach filtracyjnych i rozlewniczych,
 • Odpowiedzialność za realizację wskaźników operacyjnych na powierzonym obszarze,
 • Wykonywanie przeglądów okresowych instrukcji do analiz fizykochemicznych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z instrukcjami HMESC publikowanymi w korporacyjnej bazie HeiQ,
 • Opracowywanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń w zakresie metodologii analiz i standardów jakościowych,
 • Współpraca z działem technologicznym i działem produkcji w zakresie spełnienia wymagań co do jakości produktów i optymalizacji procesów, udział w pracach zespołów Kaizen.

 

Czego poszukujemy:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (technologia żywności, technologia żywienia, chemia, chemia spożywcza, biotechnologia),
 • Doświadczenie z zakresu wykonywania analiz laboratoryjnych (preferowane: analiza instrumentalna, chromatografia w przemyśle spożywczym),
 • Znajomość języka angielskiego (B2),
 • Obsługa komputera oraz pakietów biurowych,
 • Dobra organizacja pracy, dokładność i samodzielność,
 • Komunikatywność oraz łatwość uczenia się, wewnętrzna motywacja do rozwijania własnych kompetencji,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność analizy danych i formułowania wniosków,
 • Osoba niepaląca, zdolna do wykonywania analiz sensorycznych,
 • Doświadczenie zawodowe z laboratorium branży spożywczej i znajomość systemów jakości na plus,
 • Prawo jazdy kat. B.

Co możemy Ci zaoferować:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy,
 • Realne możliwości rozwoju zawodowego i jasna ścieżka rozwoju,
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych takich jak: opieka medyczna, fundusz emerytalny, dofinansowanie do wakacji, świąteczny deputat piwny oraz stypendia naukowe dzieci pracowników.
Chcesz rozpocząć z nami zawodową przygodę?
bottom