We’re Coty, a global leader in beauty. We’re World #1 in Fragrance, World #2 in

Professional Hair Care and World #3 in Colour Cosmetics. Our iconic portfolio of more than 77 brands are sold in over 150 countries around the world. We believe in beauty with a purpose and brands that inspire, no matter where they are in the world.

IT Global Mobile Service Manager

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska

Main Objective:

This role will ensure the streamlined operation of Global TEM services to Coty. This individual will plan, coordinate, and execute Mobility-related activities for the ECS organization, providing hands on mobile technical knowledge and support for daily operational activities. The Mobility Manager will work closely with Regional ECS Managers and decision makers in other departments to provide service delivery of mobile IT solutions for all aspects of the organization.

Key Responsibilities:

 • Work with our TEM provider to deliver on contracted SLA’s and provide the needed business reporting.
 • Maintain and update the Coty Global Mobile Policy
 • Analyze, report on, and make suggestions for the improvement and growth of the Mobile support and TEM solutions and there integration with Coty ITSM systems.
 • Ensure the implementation of and compliance with all IT policies and procedures, including those for architecture, security, disaster recovery, standards, purchasing, and service provision.
 • Subject Matter Expert (SME) of Coty’s Global Mobile environment, including country specific nuances, such as device and carrier limitations. Including all devices, including but not limited to iPhones, iPads, Windows Phones and various android devices.
 • Hands-on provision of end-user services, including service desk and technical support services.
 • Work with the IT Manager and stakeholders to define business, production and systems requirements for new technology implementations.

Wymagania

Position Requirements:

 • University degree in the field of computer science or equivalent experience
 • 2 – 3 years’ team leader experience in IT service, infrastructure and similar roles
 • Fluency in English
 • Expert knowledge with Apple iOS and DEP technology, and various native iOS applications, such as iCloud, FindMyIphone, WiFi and various consumer iOS functionalities
 • Knowledge of Android @ Work, ensuring compliance with Coty security policies.
 • Expert knowledge of TEM providers, ensuring all services are delivered within SLA commitments and optimization assessments are performed regularly.
 • Ability to present ideas in business-friendly and user-friendly language (excellent communication and interpersonal skills)
 • Ability to work under pressure, and to tight deadlines with a multi-task workload.
 • Exceptional customer service orientation.

Oferujemy

With over 20,000 employees in more than 40 countries across the globe, the possibilities at Coty are limitless. Our continuous innovation, grounded by our proud heritage and challenger spirit, means that we don’t let beauty stand still.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Coty Eastern Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-672), przy ul. Domaniewskiej 34A, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

Administrator jest w trakcie wyznaczania inspektora ochrony danych (IOD). W międzyczasie proszę kontaktować się pod adresem e-mail: justyna_jezyna@cotyinc.com. we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, aby kierować oferty pracy do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub 9 miesięcy od daty złożenia aplikacji przy wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie w przyszłych rekrutacjach. Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia   przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć  sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy justyna_jezyna@cotyinc.com.