Lawyer (Vilnius)

Miejsce pracy: Wilno
Region: zagranica

Opis stanowiska

About the Role:

Budimex S.A., a leading construction company from Poland, is seeking a Lithuanian lawyer to provide legal counsel on all areas of construction law in its site office in Vilnius. Expected duration of the employment: 24 months.

Responsibilities:

 • Providing legal advice in all matters associated with the construction,
 • Drafting and negotiating terms and conditions of agreements, arrangements and annexes concluded for the purpose of realization of contract,
 • Legal supervision over documentation concluded for the purpose of realization of contract,
 • Formal verification of notices and claims made in the construction proceeding,
 • Drafting correspondence with the ordering party, consortium partner and subcontractors related to contract,
 • Participation in meetings and negotiation with ordering party and subcontractors.

Wymagania

Qualifications:

 • Legal faculty university degree,
 • 5+ years of firm or in-house experience in the construction industry,
 • Fluent in English both written and spoken, knowledge of Polish highly desirable,
 • Able to work under pressure and meet deadlines,
 • Admission to Lithuanian Bar Association desirable.

Oferujemy

We offer:

 • Opportunity to gain broad experience within Budimex organization;
 • Work on international project within multicultural organization;
 • Access to various trainings and development project within Ferrovial Group. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040, Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt telefon: 22 623 60 00. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 • przesłania ankiety dotyczącej zadowolenia z procesu rekrutacyjnego, a w przypadku przyjęcia na praktyki również ankiety zadowolenia z praktyk,
 • sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji

(art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dane.osobowe@budimex.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: LINK. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres pięciu lat od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym: LINK