top

Jeśli chcesz pracować:

w jednym
z najnowocześniejszych
 ośrodków
biotechnologicznych
w Europie
 
w miejscy, w którym profesjonaliści z całego
świata pracują na sprzęcie najwyższej jakości
 
przy produkcji leków biotechnologicznych, dzięki którym większa liczba
 pacjentów będzie miała
dostęp do skutecznej terapii
 
w firmie, która da Ci stabilne zatrudnienie, konkurencyjne wynagrodzenie, atrakcyjne benefity i możliwość uczestniczenia w szkoleniach w kraju i za granicą
 
Obecnie poszukujemy
Koordynatora ds. Zgodności Operacyjnej i Dokumentacji GMP

Dołącz do międzynarodowego zespołu Polpharma
Biologics i skorzystaj z szansy rozwoju!

 

 
Czekamy właśnie na Ciebie!


 
 

 Jaką pracę będziesz wykonywać?

 • Nadzorem i koordynacją prac Zespołu Zgodności Jakości oraz Dokumentacji GMP
 • Zapewnieniem zgodności jakości zgodnie z wymogami GMP w departamentach wymienionych powyżej w ścisłej współpracy z przełożonym, osobami zarządzającymi zespołami oraz Działem Zgodności Jakości w Departamencie Jakości
 • Dostosowaniem procedur i dokumentacji systemowej do potrzeb użytkownika przy jednoczesnym spełnieniu wymogów GMP
 • Nadzorem nad dokumentacją departamentów (Operacji Technicznych oraz Usług Technicznych) zgodnie z wymaganiami GMP
 • Nadzorem i koordynacją przygotowań i aktualizacji dokumentów systemowych, procedur i instrukcji oraz dokumentacji powiązanej, zgodnie z wymogami GMP
 • Prowadzeniem i/lub nadzorem nad prowadzonymi szkoleniami dla pracowników
 • Opracowywaniem planów przygotowań do inspekcji i ich monitoringiem
 • Uczestnictwem w audytach wewnętrznych, inspekcjach, audytach dostawców usług i materiałów związanych z produkcją zarówno substancji czynnej, jak i produktu gotowego
 • Nadzorowaniem i udziałem w przygotowywaniu harmonogramów kalibracji, kwalifikacji, prac konserwacyjnych, prewencyjnych lub naprawczych
 • Nadzorem nad terminowością realizacji działań CAPA, zadań z kontroli zmian oraz procesowania odchyleń
 • Nadzorem i wydawaniem dokumentacji systemowej w Departamencie Operacji Technicznych oraz Usług Technicznych
 • Nadzorem nad wydawaniem i wycofywaniem dokumentacji GMP w Departamencie Operacji Technicznych oraz Usług Technicznych
 • Monitorowaniem postępów przygotowań do inspekcji/audytów zewnętrznych i wewnętrznych
 • Bieżącym raportowaniem przełożonemu postępu prac, niezgodności, usprawnień oraz wszelkich informacji związanych z systemem jakości
 • Nadzorem nad higieną w obszarach produkcyjnych, technicznych i magazynowych
 • Udziałem w analizach ryzyka i planowaniem analiz ryzyka

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Wykształcenia wyższego - biotechnologia, biologia, farmacja lub kierunki pokrewne
 • Minimum 5-letniego doświadczenia w pracy z dokumentacją GMP
 • Minimum 5-letniego doświadczenie w pracy w firmie farmaceutycznej lub biotechnologicznej
 • Minimum 3-letniego praktycznego  doświadczenie w pracy z odchyleniami, CAPA, kontrolą zmian, tworzeniem dokumentacji jakościowej, rewizją dokumentacji procesowej lub innej
 • Minimum 2-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołem
 • Dobrej znajomości zasad dobrej praktyki wytwarzania cGMP oraz FDA
 • Doświadczenia w audytach/inspekcjach GMP/FDA i innych
 • Bardzo dobrej znajomości j. angielskiego w mowie i piśmie
 • Doświadczenie w zastosowaniu materiałów jednorazowych do produkcji leków biotechnologicznych będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z lekami biologicznymi
Aplikuj