top

Jeśli chcesz pracować:

w jednym
z najnowocześniejszych
 ośrodków
biotechnologicznych
w Europie
 
w miejscy, w którym profesjonaliści z całego
świata pracują na sprzęcie najwyższej jakości
 
przy produkcji leków biotechnologicznych, dzięki którym większa liczba
 pacjentów będzie miała
dostęp do skutecznej terapii
 
w firmie, która da Ci stabilne zatrudnienie, konkurencyjne wynagrodzenie, atrakcyjne benefity i możliwość uczestniczenia w szkoleniach w kraju i za granicą
 
Obecnie poszukujemy
Kierownik ds. BHP

Dołącz do międzynarodowego zespołu Polpharma
Biologics i skorzystaj z szansy rozwoju!

 

 
Czekamy właśnie na Ciebie!


 
 

Czym będziesz się zajmować? 

 • Obowiązkami służby BHP wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prowadzeniem zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym gospodarki odpadami, przygotowywaniem sprawozdań/wniosków środowiskowych, naliczaniem opłat, prowadzeniem ewidencji itp.
 • Raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi (np. GRI – Global Reporting Initiative)
 • Braniem udziału we wdrażaniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska, w tym opiniowaniem dokumentacji ZSZ, przedstawianiem propozycji zmian oraz nowych dokumentów
 • Przeprowadzaniem audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska
 • Propagowaniem kultury ekologicznej i kultury bezpieczeństwa oraz zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu

 

Czego oczekujemy?

 • Uprawnień zawodowych: studia wyższe/ studium podyplomowe BHP
 • Swobody w posługiwaniu się językiem angielskim
 • Doświadczenia zawodowego w zakresie BHP i ochrony środowiska w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej lub spożywczej (ewentualnie w firmie produkcyjnej innej branży) – stażu w służbie BHP min 5 lat
 • Doświadczenia w budowaniu kultury bezpieczeństwa i świadomości ekologicznej
 • Ukończonego kursu audytora wewnętrznego normy OHSAS 18001 oraz ISO 14001 i doświadczenia w audytowaniu
 • Znajomość zagadnień p. poż. będzie dodatkowym atutem
 • Cech charakteru takich, jak: odpowiedzialność, asertywność, umiejętność perswazji, komunikatywność, otwartość, obiektywizm
Aplikuj