top
Program Stażowy w dziale Finansów – Warzelnia Talentów
Miejsce pracy: Warszawa
 • Zatrudniamy na umowę o pracę i otrzymujesz dostęp do naszych benefitów
 • Trwa 1,5 roku i po jego zakończeniu otrzymujesz rolę Specjalisty lub wchodzisz na roczną ścieżkę Liderską
 • Chcemy rozwinąć Twój Talent oraz przygotować się do pełnienia roli Specjalisty lub Lidera Grupy Żywiec
 • Pracę rozpoczynasz od wdrożenia, podczas którego poznasz specyfikę biznesu i proces warzenia piwa
 • Będziesz realizował ambitne projekty biznesowe a ich efekty zobaczysz w rynku
 • Otrzymasz regularną informację zwrotną na temat swojej pracy
 • Możesz skorzystać z działań rozwojowych takich jak: szkolenia, warsztaty, sesje mentoringowe
 • Masz jasno określoną ścieżkę rozwoju a Twoje wynagrodzenie zależy od wyników jakie osiągasz
 • Osoby o najwyższym potencjalne rozwojowym wchodzą na ścieżkę Liderską, która przygotowuje do pełnienia kluczowych ról i zarządzania zespołem

Poszukujemy:

 • Studenta od III roku lub Absolwenta kierunków: finanse, rachunkowość, metody ilościowe
 • Z Maksymalnie 2 letnim doświadczeniu zawodowym
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • Dyspozycyjności do pracy w pełnym wymiarze godzin lub 4/5 etatu
 • Otwartości na zmianę, pro aktywności, przedsiębiorczości
 • Innowacyjnego podejścia do szukania rozwiązań i przekonywania do nich innych

Opis projektów, za które będziesz odpowiedzialny/a: 

Udział w projekcie wdrażania zarządzania ceną standardową w logistyce:

 • Przygotowanie procesu zbierania danych powiązanego z przygotowaniem budżetu na kolejny rok,
 • Przebudowę modelu do planowania kosztów transportu w oparciu o założenia odzwierciedlone w cenie standardowej,
 • Prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem narzędzi do analizy odchyleń pomiędzy wykonaniem a kosztem standardowym,
 • Przygotowanie rekomendacji działań mających na celu poprawę wyników firmy – w oparciu o wcześniej przygotowane analizy.
bottom