BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej instytucji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w rozwijającej się i nowoczesnej organizacji z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych. 

Ekspert w Biurze Inwestycji Kapitałowych
Miejsce pracy: Warszawa
mazowieckie
Numer Referencyjny:

Odpowiedzialność i zadania:

 • Ocena i analiza projektów inwestycyjnych
 • Wykonywanie kompleksowego nadzoru nad zaangażowaniami kapitałowymi banku
 • Wycena instrumentów finansowych rynku niepublicznego (w tym akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych) dla potrzeb ujęcia w księgach banku
 • Wycena akcji i udziałów spółek kapitałowych stanowiących zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielanego finansowania dłużnego
 • Sporządzanie raportów i analiz na potrzeby banku, w szczególności analiz portfelowych w ramach monitoringu inwestorskiego pod kątem identyfikacji oceny przesłanek i dowodów utraty wartości instrumentów kapitałowych
 • Udział w tworzeniu modeli finansowych na potrzeby analizy projektów inwestycyjnych
 • Analiza fundamentalna, w tym: analiza makroekonomiczna, analiza sektorowa, analiza finansowa na potrzeby projektów inwestycyjnych
 • Bieżąca współpraca z komórkami merytorycznymi banku (ryzyko finansowe, rachunkowość, sprzedaż, dział prawny, komórka poręczeń i gwarancji)

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii lub metod ilościowych w ekonomii
 • Minimum 3 - letni staż pracy w audycie, doradztwie finansowym/transakcyjnym, ewentualnie w instytucjach finansowych
 • Zaawansowana wiedza z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych
 • Znajomość rynku nieruchomości mieszkaniowych, handlowych i komercyjnych
 • Znajomość rynku private equity oraz venture capital
 • Preferowane posiadanie  licencji doradcy inwestycyjnego lub tytułu CFA (lub w trakcie ubiegania się z udokumentowanym znaczącym stopniem zaawansowania)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum na poziomie C1)
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań i zdolność analitycznego myślenia
 • Zdolność do pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność oraz otwartość na współpracę z innymi departamentami banku

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum)
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych (karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS, pracowniczy fundusz emerytalny)
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, narciarstwo, rowery, biegi, żeglarstwo
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r, Nr 101 , poz. 926 informuje, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/ Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

bgk.pl O BANKU KARIERA W BGK
Aplikuj teraz