Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Działamy w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. W funkcjonowaniu naszego biznesu kluczowy jest obszar IT, w którym pracownicy mogą być odpowiedzialni za hurtownie danych, zarządzanie aplikacjami, programowanie, bazy danych, firewall, storage, wsparcie użytkowników i wiele innych.

Tworzymy innowacyjne rozwiązania oraz współpracujemy z największymi firmami z branży IT: Apple, Google, Microsoft, Oracle, ABB, CCl, Ultimus, Uniteam.

Zapraszamy do naszego IT, gdzie działania przekładają się na efekty w realnym świecie finansów.

Programista SQL

Miejsce pracy: Kraków
Region: małopolskie

Opis stanowiska

Masz jak w banku:

 • projektowanie i programowanie aplikacji w MSSQL, T-SQL;
 • współudział w tworzeniu architektury aplikacji;
 • tworzenie nowych oraz konserwacja już funkcjonujących modułów oprogramowania zgodnie z dostarczoną specyfikacją;
 • tworzenie dokumentacji technicznej;
 • uczestniczenie we wdrożeniach systemów informatycznych.

Wymagania

Twój kapitał:

 • bardzo dobra znajomość baz danych i języków programowania MSSQL, T-SQL;
 • mile widziana znajomość .NET;
 • umiejętność korzystania z systemu kontroli wersji;
 • minimum 1 rok doświadczenia w programowaniu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia;
 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk ścisłych, preferowany kierunek: Informatyka;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji i literatury technicznej;
 • odpowiedzialność za powierzone zadania.

Oferujemy

Gwarantujemy:

 • współpracę z najlepszymi specjalistami;
 • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych; 
 • możliwość rozwoju na ścieżce menedżerskiej lub eksperckiej;
 • samodzielne stanowisko pracy pełne wyzwań i ciekawych projektów;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, np. dodatkowe dni wolne, dofinansowanie wypoczynku dla Ciebie i Twoich dzieci, ubezpieczenie grupowe i inne.
 • atmosferę opartą na współpracy.

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 10/16.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:
 wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy Bank BGŻ BNP Paribas S.A (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (https://www.bgzbnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) oraz w oddziałach Banku,
 podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
 firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.
Bank przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z infrastruktury IT. Dane osobowe są przekazywane m.in. do USA i innych krajów trzecich, wyłącznie na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 2 lat licząc od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione ale wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach,
 do zakończenia rekrutacji w związku z którą kandydat aplikował do Banku – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach,
 przez okres 5 lat od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata, dotyczy danych osób zatrudnionych w Banku po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji
Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) , przenoszenia danych (art. 20 RODO).
W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iodo@bgzbnpparibas.pl.